Förlängt avtal för Park- och lekplatsutrustning

HBVs ramavtal gällande Park- och lekplatsutrustning del B 16-114 förlängs och gäller till och med 2019-03-31. Avtalet omfattar parkutrustning såsom papperskorgar, askkoppar och cykelställ.

Ansvarig upphandlare är Ludvig Prebner.

Uppdaterad 2018-01-30