Förlängning av avtal för Storköksutrustning del A

HBV-avtalet för Storköksutrustning del A har förlängts till och med 2019-06-09. I avtalet ingår storköksutrustning både med och utan installation. Ansvarig upphandlare är Sandra Sedig.

Här finns avtalet om Storköksutrustning del A.

Uppdaterad 2018-04-23

Kontakt