Förlängning av avtal för Elmaterial och belysning

Ramavtalet gällande Elmaterial och belysning 15-103 förlängs och gäller till och med 2019-04-30. HBV har därmed utnyttjat sista möjligheten till förlängning och ramavtalet kan ej förlängas ytterligare. Ansvarig upphandlare är Sandra Sedig.

Uppdaterad 2018-02-20

Kontakt