Förlängda avtal

HBV har valt att förlänga avtalen gällande Markvårdsmaskiner 15-125 och Trädgårdsprodukter 16-117. Båda avtalen är förlängda till 2019-03-31, det senare går även att förlänga ett år till.
Markvårdsmaskiner omfattar maskiner samt redskap och tillbehör lämpade för yttre skötsel inom bostadsområden och parker.
Trädgårdsprodukter omfattar produkter såsom gödsel och jord i säck, täckbark, gräsfrön, buskar, häckplantor, träd, klätterväxter, barrväxter, rosor, perenner och trädgårdsredskap.
Ansvarig för båda upphandlingarna är Lasse Lundmark.

Uppdaterad 2018-01-19