Förlängda avtal: Gasspisar och Fönster

Avtalen för Fönster Komposit 15-141 och Gasspisar 16-109 har förlängts.

Fönster: Komposit, aluminium samt renovering förlängs till och med 2019-02-28. Avtalet omfattar både montage och leverans av komposit- och aluminiumfönster samt fönsterrenovering. Ansvarig upphandlare är Stefan Fredlund.

Gasspisar förlängs till och med 2019-03-31. Avtalet omfattar gasspisar med och utan installation. Ansvarig upphandlare är Ludvig Prebner.

Uppdaterad 2018-02-05