Förlängd anbudstid

HBV har beslutat att senarelägga sista anbudsdag gällande upphandlingen av Köks- och förvaringslösningar 20-140 till och med 2020-09-15. Vi vill med detta möjliggöra för anbudslämnande leverantörer att få tid att färdigställa väl genomarbetade anbud som håller hög kvalitet.

Materialförsörjningen från underleverantörer i Europa är till del fortfarande påverkad av coronapandemin och det är i vissa fall svårt att få fram leveransinformation. Flera branscher har även tvingats att korttidspermittera personal vilket har försvårat anbudsarbetet.

Befintligt ramavtal, Köksförnyelse och inredningssnickerier 16-140, gäller till och med 2020-12-31 med möjlighet för HBV till ytterligare förlängning.

Länk till annonserad upphandling Köks- och förvaringslösningar 20-140>>

Uppdaterad 2020-08-13

Kontakt