Förlängd anbudstid - Storköksutrustning

På grund av en uppkommen ändring av kravet gällande miljö- och kvalitetsledningssystem, har vi valt att förlänga anbudstiden till och med 2020-02-09 gällande vår annonserade upphandling av Storköksutrustning 20-126. Ansvarig inköpsstrateg är Helena Kuusisto.

Uppdaterad 2020-01-30

Kontakt