Förläng sommaren med inglasade balkonger och uterum

vilstol med vitt fäll och växter på inglasad balkong. Foto: Sunparadise Sverige AB

HBV är glada att presentera det nya rikstäckande ramavtalet Balkonginglasningar 21-155 med start 2021-05-19. Ramavtalet omfattar leverans samt montering av inglasningar av balkonger och uterum. Avropsordning är strikt rangordning och leverantören Sunparadise Sverige AB antas som rangordnad etta. Ansvarig inköpsstrateg är Emelie Färninger.

En inglasad balkong bidrar till att minska värmeförbrukningen då den isolerar och och skapar en barriär mellan lägenhetens varma inomhusklimat och kylan utanför. Förutom isolering och sänkta energikostnader, förlänger även en inglasad balkong utomhussäsongen då balkongen kan användas större delar av året.

Omfattning

Ramavtalet omfattar leverans samt montering av inglasningar av balkonger och uterum. Avropsordning är strikt rangordning där avrop i första hand ska ske från rangordnad leverantör nummer ett.

HBV har antagit följande leverantörer i rangordning:

1. Sunparadise Sverige AB
2. Teknova Byggsystem Aktiebolag 
3. Sakkes Balkongkonsult AB

Vid avrop finns tre standardinglasningar att välja mellan:

 • ramlös skjutkonstruktion
 • ramlös vikkonstruktion
 • inglasning med ramkonstruktion av aluminium

Avtalet omfattar även ett antal tillval samt möjlighet att beställa från leverantörens övriga sortiment. Se respektive leverantörs prislista.

Avtalstid

2021-05-19 – 2023-05-18 med möjlighet för HBV till en eller flera förlängningar. Sammanlagd avtalstid, inklusive förlängningar, kan maximalt bli fyra år.

Leveransvillkor

Leverans ska ske inom åtta veckor från lagd beställning. 

Expressleverans, mot en eventuell tillkommande kostnad, kan ske om detta har överenskommits mellan parterna.

Vid leverans och transport gäller Incoterms 2020 DDP (Delivered Duty Paid) till av beställaren anvisad plats inom Sverige. 

Fossilfria drivmedel

I upphandlingen har HBV ställt krav på att minst 25 % av  produkt-transporterna som används för leverans inom ramavtalet, ska vara fossilbränslefria efter två års avtalstid. För att transporten ska räknas som fossilfri i det här sammanhanget krävs, i enlighet med förslaget till EU:s förnybarhetsdirektiv, att drivmedlet ger en utsläppsminskning på 70 % jämfört med fossila alternativ. Drivmedel som i dagsläget lever upp till kravet är; el, vätgas, biogas, HVO, FAME och ED95.

Minst 50 % av transporterna som genomförs med service- och montagefordon inom ramavtalet ska vara fossilbränslefria efter tre års avtalstid.

Sysselsättningsfrämjande åtgärd

HBV förbehåller sig rätten att föra en dialog med antagna leverantörer om möjligheterna för dem att ta emot praktikanter, lärlingar eller långtidsarbetslösa under avtalstiden, samt föra en dialog om hur uppföljning av dessa sysselsättningsfrämjande åtgärder ska genomföras under avtalstiden.

Garantier

Enligt ABT06. Längre garantitider kan lämnas efter överenskommelse med beställaren.

Uppdaterad 2021-05-23

Kontakt


Kontakt


 • Sofia Nordblom
  Sofia Nordblom
  • Regionansvarig affärsutvecklare Öst
  • Besöksadress: Arenavägen 63, 8 tr Johanneshov
  • 070-664 76 96
  • Epost