Förbättrad avtalsuppföljning med Power-Bi och Mina sidor

HBV har utvecklat och implementerat ett nytt system för avtalsuppföljning. Datan, som bland annat hämtas ur vårt genomfaktureringsflöde, kan analyseras i ett modernt beslutsstödssystem vilket ger stora möjligheter till en förbättrad avtalsuppföljning. Genom att samla information om avropen på en detaljerad nivå får man en bra koll på spenden och möjlighet att se vad som avropats och från vem.

Systemet ger oss även möjlighet till en utökad priskontroll och en utökad avtalsuppföljning. Möjligheter att göra jämförelser mellan olika bolag och geografiska regioner ger oss värdefull input till kommande upphandlingar.

Systemet är tänkt att ingå som en del i det vi på HBV kallar för Mina Sidor. En plats där du som medlem kan ta del av värdefull information på det sättet du vill och framför allt när du vill.

Uppdaterad 2020-09-16