Fönsterupphandlingen 20-142 tilldelad

Utvärderingen av upphandlingen Fönster och fönsterdörrar i trä/aluminium samt trä/trä - leverans är klar och tilldelningsbeslut har skickats till samtliga anbudsgivare. Avtalsspärren löper ut 2020-09-11. Upphandlingen omfattas av fyra produktområden, indelade i fyra regioner som utvärderats och tilldelats var för sig. Även fasta fönster ingår i respektive anbudsområde. Planerad avtalsstart 2020-10-01. Ansvarig inköpsstrateg är Sandra Sedig.

Omfattning

Upphandlingen Fönster och fönsterdörrar av trä/aluminium samt trä/trä - leverans 20-142 är regionalt indelad och utgörs av 16 anbudsområden som utvärderats och tilldelats var för sig.

Upphandlingen omfattar leverans av nedan angiva produktområden:

  • Sidohängda fönster och fönsterdörrar i trä/aluminium
  • Sidohängda fönster och fönsterdörrar i trä/trä
  • Vridfönster och fönsterdörrar i trä/aluminium
  • Vridfönster och fönsterdörrar i trä/trä

Även fasta fönster ingår i respektive anbudsområde.

Region Nord: Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands, Västernorrlands, Gävleborgs och Dalarna län.
Region Syd: Skåne, Blekinge, Kalmar och Kronobergs län
Region Väst: Värmlands, Västra Götalands, Hallands och Jönköpings län
Region Öst: Västmanlands, Örebro, Gotlands, Östergötlands, Södermanlands, Uppsala och Stockholms län

Avropsmodellen är rangordning för avrop understigande 750 stycken fönster och fönsterdörrar.

Avrop om 750 stycken fönster och fönsterdörrar eller fler, sker genom förnyad konkurrensutsättning mellan avtalade leverantörer inom aktuellt avtalsområde.

Planerad avtalsstart 2020-10-01.

Antagna leverantörer i rangordning:

A1 - Sidohängda fönster och fönsterdörrar i trä/aluminium - region Nord
1. Woody Bygghandel AB
2. SSN Produktutveckling AB
3. Beijer Byggmaterial AB

A2 - Sidohängda fönster och fönsterdörrar i trä/aluminium - region Syd
1. Woody Bygghandel AB
2. Optimera Svenska AB
3. Beijer Byggmaterial AB

A3 - Sidohängda fönster och fönsterdörrar i trä/aluminium - region Väst
1. Woody Bygghandel AB
2. Optimera Svenska AB
3. Beijer Byggmaterial AB

A4 - Sidohängda fönster och fönsterdörrar i trä/aluminium - region Öst
1. Woody Bygghandel AB
2. Beijer Byggmaterial AB

Anbudsområde B1-B4 utgår på grund av för få giltiga anbud.

C1 - Vridfönster i trä/aluminium - region Nord
1. Woody Bygghandel AB
2. SSN Produktutveckling AB
3. H-Fönstret AB

C2 - Vridfönster i trä/aluminium - region Syd
1. Woody Bygghandel AB
2. H-Fönstret AB
3. Optimera Svenska AB

C3 - Vridfönster i trä/aluminium - region Väst
1. Woody Bygghandel AB
2. H-Fönstret AB
3. Optimera Svenska AB

C4 - Vridfönster i trä/aluminium - region Öst
1. Woody Bygghandel AB
2. SSN Produktutveckling AB
3. H-Fönstret AB

D1 - Vridfönster i trä/trä - region Nord
1. Woody Bygghandel AB
2. Beijer Byggmaterial AB

D2 - Vridfönster i trä/trä - region Syd
1. Woody Bygghandel AB
2. Optimera Svenska AB
3. Beijer Byggmaterial AB

D3 - Vridfönster i trä/trä - region Väst
1. Woody Bygghandel AB
2. Optimera Svenska AB
3. Beijer Byggmaterial AB

D4 - Vridfönster i trä/trä - region Öst
1. Woody Bygghandel AB
2. Optimera Svenska AB
3. Beijer Byggmaterial AB

Kontakt

Ansvarig inköpsstrateg är Sandra Sedig.

Uppdaterad 2020-09-04

Kontakt