Fler kommuner ser fördelarna med medlemskap i HBV

Den 12 mars godkände HBVs styrelse två nya medlemmar; Hultsfreds kommun och Arjeplogs kommun. Det betyder att vi nu är 365 medlemmar. Som medlem i HBV har man fler än 40 ramavtalsområden att avropa från och dessutom en återbäring på årets totala inköp. Tillsammans är vi starka och vår köparmakt ger oss möjlighet att skapa långsiktigt hållbara affärer.

Hultsfreds kommun ligger i Kalmar län som tillhör landskapet Småland. I kommunen bor fler än 14 200 personer. Det kommunala bostadsbolaget Hultsfredsbostäder är också medlem i HBV sedan 1978 och förvaltar närmare 1 700 lägenheter.

Arjeplogs kommun är centralort i Norrbottens län i landskapet Lappland och är med sina 2 785 invånare länets minsta kommun. Kommunen ingår i förvaltningsområdet för samiska språket, vilket garanterar särskilda rättigheter för kommuninvånare som talar samiska. 

Vi hälsar dessa två nya medlemmar varmt välkomna!

 

Uppdaterad 2020-03-13