Fastighetsförnödenheter tilldelad

skyddskläder och verktyg

HBV har slutfört upphandlingen av Fastighetsförnödenheter 21-122-3 och ett tilldelningsbeslut har skickats ut till samtliga anbudsgivare. Avtalsspärren löper ut 2021-01-14 och först därefter kan avtal tecknas med antagna leverantörer. Upphandlingen är regionalt indelad och avser fastighetsförnödenheter som behövs för att förvalta en fastighet. Produkterna ska vara avsedda för professionellt bruk om inte annat anges. Ansvarig inköpsstrateg är Adam Anstrin.

HBV har antagit följande leverantörer i rangordning:

Anbudsområde A - Blekinge län
1. Bygg- och Industrigross Norden AB
2. Ahlsell Sverige AB
3. TOOLS Sverige AB

Anbudsområde B - Dalarnas län
1. Ahlsell Sverige AB
2. TOOLS Sverige AB

Anbudsområde C - Gotlands län
1. Ahlsell Sverige AB
2. TOOLS Sverige AB

Anbudsområde D - Gävleborgs län
1. Bygg- och Indusrigross Norden AB
2. Ahlsell Sverige AB
3. TOOLS Sverige AB

Anbudsområde E - Hallans län
1. Bygg- och Industrigross Norden aB
2. Ahlsell Sverige AB 
3. TOOLS Sverige AB

Anbudsområde F - Jämtlands län
1. Ahlsell Sverige AB
2. TOOLS Sverige AB

Anbudsområde G - Jönköpings län
1. Bygg- och Industrigross Norden AB
2. Ahlsell Sverige AB
3. TOOLS Sverige AB

Anbudsområde H - Kalmar län
1. Bygg- och Industrigross Norden AB
2. Ahlsell Sverige AB

Anbudsområde I - Kronobergs län
1. Bygg- och Industrigross Norden AB
2. Ahlsell Sverige AB
3. TOOLS Sverige AB

Anbudsområde J - Norrbottens län
1. Ahlsell Sverige AB
2. TOOLS Sverige AB

Anbudsområde K - Skåne län
1. Bygg- och Industrigross Norden AB
2. Ahlsell Sverige AB
3. TOOLS Sverige AB

Anbudsområde L - Stockholms län
1. Bygg- och Industrigross Norden AB
2. Ahlsell Sverige AB
3. TOOLS Sverige AB

Anbudsområde M - Södermanlands län
1. Bygg- och Industrigross Norden AB
2. Ahlsell Sverige AB
3. TOOLS Sverige AB

Anbudsområde N - Uppsala län
1. Bygg- och Industrigross Norden AB
2. Ahlsell Sverige AB
3. TOOLS Sverige AB

Anbudsområde O - Värmlands län
1. Ahlsell Sverige AB
2. TOOLS Sverige AB

Anbudsområde P - Västerbottens län
1. Ahlsell Sverige AB
2. TOOLS Sverige AB

Anbudsområde Q - Västernorrlands län
1. Ahlsell Sverige AB
2. TOOLS Sverige AB

Anbudsområde R - Västmanlands län
1. Bygg- och Industrigross Norden AB
2. Ahlsell Sverige AB
3. TOOLS Sverige AB

Anbudsområde S - Västra Götalands län
1. Bygg- och Industrigross Norden nAB
2. Ahlsell Sverige AB
3. TOOLS Sverige AB

Anbudsområde T - Örebro län
1. Bygg- och Industrigross Norden aB
2. Ahlsell Sverige AB
3. TOOLS Sverige AB

Anbudsområde U - Östra Götalands län
1. Bygg- och Industrigross Norden AB
2. Ahlsell Sverige AB
3. TOOLS Sverige AB

Ramavtalet Fastighetsförnödenheter kommer att ersätta befintligt ramavtal för Järnhandelsvaror 16-122 som är giltigt till och med 2021-01-12.
Läs mer>>

Kontakt 

Frågor om denna upphandling besvaras av ansvarig inköpsstrateg är Adam Anstrin och regionansvarig affärsutvecklare Janne Sunnari.

 

Uppdaterad 2021-01-04

Kontakt


Kontakt


 • Janne Sunnari
  Janne Sunnari
  • Regionansvarig affärsutvecklare Norr
  • Besöksadress: Storgatan 48, 941 32 Piteå
  • 070-664 03 23
  • Epost