Fastighetsförnödenheter annonseras på nytt

Utvärderingen av Fastighetsförnödenheter 21-122 har nu slutförts. Totalt inkom sex anbud, varav inget tyvärr uppfyllde samtliga obligatoriska krav som ställdes i upphandlingen. Därför förbereds nu ett nytt upphandlingsunderlag som kommer att annonseras i augusti 2020. Ansvarig inköpsstrateg är Elin Erwid.

De leverantörer som skickade in anbud var:

 • Ahlsell Sverige AB
 • Beijer Byggmaterial Aktiebolag
 • Bygg- och Industrigross Norden AB
 • Optimera Svenska AB
 • TOOLS Sverige AB
 • XL-Bygg AB

Befintligt ramavtal för Järnhandelsvaror 16-122 gäller till och med 2021-01-12.

Fastighetsförnödenheter 21-122 avser ramavtal för leverans av järnhandelsvaror/fastighetsförnödenheter och omfattar produkter såsom;

 • Beslag
 • Elverktyg och maskiner
 • Förnödenheter
 • Handverktyg
 • Infästningar
 • Inredning fastighet
 • Lyft och hantering
 • Mät- och märkverktyg
 • Personligt skydd
 • Redskap
 • Svets
 • Tryckluft
 • Verkstadsutrustning
 • Tillbehör

Även reservdelar ingår i respektive produktgrupp. 

Upphandlingen kommer att vara regionalt indelad.

Planerad avtalsstart 2021-01-13.

Kontakt

Ansvarig inköpsstrateg är Elin Erwid.

Uppdaterad 2020-07-28

Kontakt