Fastighetsförnödenheter annonserad

Beslag, elverktyg och maskiner och förnödenheter såsom slippapper, vägsalt, lim samt handverktyg och infästningar är exempel på produkter som omfattas av den nya upphandlingen Fastighetsförnödenheter 21-122 som nu är annonserad och blir en efterföljare till ramavtalet för Järnhandelsvaror. Upphandlingen är regionalt indelad i 21 anbudsområden vilket motsvarar Sveriges län där HBV kommer att ingå avtal med två leverantörer per anbudsområde. Sista anbudsdag är 2020-06-22. Ansvarig inköpsstrateg är Elin Erwid.

Länk till den annonserade upphandlingen>>
Länken är giltig till och med sista anbudsdag, 2020-06-22.

Omfattning

Upphandlingen är regionalt indelad i 21 anbudsområden (Sveriges län) som utvärderas och tilldelas var för sig. HBV kommer att ingå avtal med två leverantörer per anbudsområde. Fastighetsförnödenheter 21-122 ersätter befintligt ramavtal för Järnhandelsvaror 16-122 som upphör att gälla 2021-01-12.

Produkter som omfattas av upphandlingen är fastighetsförnödenheter som behövs för att förvalta en fastighet. Produkterna ska vara avsedda för professionellt bruk om inte annat tydligt anges. Antagna leverantörer ska kunna erbjuda utbildning och information kring produkterna och även vägledning i rätt produktval avseende användning/metod och miljövänligare alternativ.

Produktområden

Beslag: exempelvis handtag, beslag, lås/låstillbehör, krokar, gardintillbehör, fönstertillbehör, dörrklockor etc.

Elverktyg och maskiner: exempelvis borrmaskiner, borrhammare, slipmaskiner, vinkelslip, plåtsax, sticksåg, motorsåg, dammsugare inklusive påsar eller utan påsar, skruvdragare etc. Såväl nätdrivna som batteridrivna verktyg ingår.

Förnödenheter: exempelvis slippapper, vägsalt, lim, fogämnen, kem, spackel, penslar, sopkorgar, sandlådor, cykelställ, gräsfrö, postlådor, drivmedel, låsspray, sopsäckar, tejp, linor och rep etc. 

Handverktyg: exempelvis metallkapningsverktyg, filar, dragverktyg, hylsgrepp och tillbehör, momentverktyg, kraftverktyg, skruvmejslar, tänger, verktyg för elektronik och finmekanik, träbearbetningsverktyg, trädgårdsverktyg, skogsverktyg etc.

Infästningar: exempelvis skruv, spik, brickor, beslag, plugg, muttrar, nitar, gängstång, öglor, ankarmassa etc.

Inredning fastighet: exempelvis entré/skrapmattor, hyllsystem, trådbackar, hatthyllor, dörrstoppare, tvättstugeutrustning, anslagstavlor/lister etc.

Lyft och hantering: exempelvis pirra, arbetspall, stegar, magasinkärra, gaffellyftvagn, tvättvagnar, domkraft etc.

Mät- och märkverktyg: exempelvis vattenpass, tumstock, måttband, märkverktyg etc.

Personligt skydd: exempelvis varsel-/skyddskläder, handskar, skyddsskor, yttre kroppsskydd, pannlampa, huvudskydd etc.

Redskap: exempelvis skyffel, skräpplockare, snöredskap, spett, kratta, kvast, hink etc.

Svets: exempelvis svetsaggregat, klammer, tråd, kablar etc.

Tillbehör: exempelvis batterier för elverktyg, bits, borrar, sågblad, slangar etc.

Tryckluft: exempelvis tryckluftpistol, kompressor etc.

Verkstadsutrustning: exempelvis verktygslåda, hållare för verktyg, vagn etc.

Avtalsstart

Planerad avtalsstart är 2021-01-12.

Kontakt

Ansvarig inköpsstrateg är Elin Erwid.

Uppdaterad 2020-05-26

Kontakt