Fastighetsförnödenheter annonserad på nytt med ny utvärderingsmodell

Med en ändrad modell gällande utvärderingen, har HBV nu annonserat upphandlingen av Fastighetsförnödenheter 21-122-3 på nytt. Sista anbudsdag är 2020-12-06. HBV kommer att teckna avtal med tre leverantörer per anbudsområde, dock gäller att färre leverantörer kan antas om färre än tre anbudsgivare lämnar anbud eller uppfyller de obligatoriska kraven i upphandlingen. Ansvarig inköpsstrateg är Elin Erwid.

Omfattning

Upphandlingen av Fastighetsförnödenheter 21-122-3 avser ramavtal för fastighetsförnödenheter som behövs för att förvalta en fastighet, såsom elverktyg, handverktyg, tillbehör, järnhandelsvaror, förnödenheter, inredning till fastighet, infästningar, redskap, personligt skydd med mera. Produkterna ska vara avsedda för professionellt bruk om inget annat tydligt anges.

Även reservdelar ingår i respektive produktgrupp. 

Leverantörerna ska kunna erbjuda utbildning och information kring produkterna och även vägledning i rätt produktval avseende användning/metod och miljövänligare alternativ.

Upphandlingen omfattar 21 stycken anbudsområden och varje anbudsområde utvärderas och tilldelas var för sig. 

Avrop sker genom strikt rangordning.

Avtalstid

Planerad avtalsstart 2021-01-13 med en avtalstid på två år, med möjlighet för HBV till en eller flera förlängningar. Sammanlagd avtalstid inklusive förlängningar kan maximalt bli fyra år. 

Kontakt

Frågor gällande denna upphandling besvaras av ansvarig inköpsstrateg är Elin Erwid eller regionansvarig affärsutvecklare Janne Sunnari.

Uppdaterad 2020-11-09

Kontakt


Kontakt


 • Janne Sunnari
  Janne Sunnari
  • Regionansvarig affärsutvecklare Norr
  • Besöksadress: Storgatan 48, 941 32 Piteå
  • 070-664 03 23
  • Epost