Elmaterial och belysning överprövat

Den nya upphandlingen av Elmaterial och belysning 19-103 har blivit föremål för överprövning. Ärendet ligger nu hos Förvaltningsrätten. Befintliga avtal, Elmaterial och belysning 15-103, gäller till och med 2019-04-30 och kommer därefter att förlängas. Ansvarig upphandlare är Ludvig Prebner.

Uppdaterad 2019-04-09

Kontakt