Elmaterial och belysning annonserat

HBV har annonserat den nya ramavtalsupphandlingen av Elmaterial och belysning 19-103. Upphandlingen omfattar leveranser av elmaterial och där tillhörande produkter som exempelvis kabel, belysningsarmaturer, gatubelysningsstolpar, ljuskällor, strömbrytare, eluttag, installationsmaterial, förläggningsutrustning, datanätsmaterial, centraler, motorvärmare, laddstolpar, elvärme. Sista anbudsdag är 2019-02-05.

Planerad avtalsstart är 2019-05-01.

Förutom produkter kommer även belysningsinventering att ingå, där antagna leverantörer ska kunna erbjuda

  • inventering befintlig
  • förslag på nytt
  • besparingskalkyler
  • rådgivning kring belysning
  • belysningsberäkningar
  • livscykelanalys

Dessutom ska antagna leverantörer kunna utföra utbildning av beställarens personal inom följande områden:

  • Ljuskällor – introduktion för en icke elektriker – vad bör man kunna för att göra en beställning samt grunderna om olika ljuskällor. 
  • Belysningsarmaturer – introduktionsutbildning för icke elektriker i olika armaturtyper, vad bör man tänka på etc. 
  • Uppsättning av beställningslistor i webbshop – information om hur beställningar sker, hjälp att lägga upp favoritlistor som underlättar kommande beställningar, möjlighet att nå produkter i HBVs nettoprislista.

Befintligt avtal Elmaterial och belysning 15-103 gäller fram till 2019-04-30 och är ett av HBVs största ramavtal med en omsättning på närmare 260 miljoner kronor per år. 

Ansvarig upphandlare är Sandra Sedig.

Uppdaterad 2018-12-20

Kontakt