Elmaterial och belysning 20-103 annonserad

Den nya upphandlingen av Elmaterial och belysning 20-103 är nu annonserad och sista anbudsdag är 2020-03-10. Befintligt ramavtal Elmaterial och belysning 15-103 är giltigt till och med 2020-02-28. Därefter kommer HBV att vara avtalslösa till dess att den nya upphandlingen är klar och nya avtal är tecknade. Frågor kring upphandlingen besvaras av ansvarig inköpsstrateg är Jonas Löfgren och regionansvarig affärsutvecklare Janne Sunnari.

Omfattning

Upphandlingen avser ramavtal gällande leveranser av elmaterial och där tillhörande produkter som exempelvis kabel, belysningsarmaturer, gatubelysningsstolpar, ljuskällor, strömbrytare, eluttag, installationsmaterial, förläggningsutrustning, datanätsmaterial, centraler, motorvärmare, laddstolpar, elvärme.

Upphandlingen är regionalt indelad i fyra anbudsområden:

A - Stockholms län
B - Västra Götalands län
C - Skåne län
D - Samtliga län i Sverige exkl Stockholms, Västra Götalands och Skåne län

Samtliga anbudsområden utvärderas var och en för sig.

Avropsordning från ramavtalet är rangordning för avrop under 500 000 SEK.
Avrop från ramavtalet sker genom förnyad konkurrensutsättning för avrop om 500 000 SEK eller högre.

Ramavtal kommer att ingås med tre leverantörer.

Upphandlingens inköpsvolym är drygt 200 MSEK årligen. 

Frågor och svar om Elmaterial och belysning

Om allt går som planerat och ingen ansökan om överprövning inkommer på kommande tilldelning är målsättningen att ha ett nytt avtal på plats i slutet av mars. Det kommer dock innebära att vi kommer att vara avtalslösa en period, då befintligt ramavtal Elmaterial och belysning löper ut 2020-02-28. Vi beklagar de problem detta kan innebära för våra medlemmar och kunder 

Samtliga inköpsprocesser som påbörjats senast den 28 februari 2020 kommer att kunna fortsätta som vanligt med vidarefakturering via HBV. Det är upp till det enskilda medlemsbolaget att avgöra när inköpsprocessen påbörjades.

Om ni inte påbörjat inköpsprocessen senast den 28 februari måste ni göra en egen upphandling för inköp som behöver göras innan HBV har ett nytt gällande avtal för elmaterial.

För inköpsprocesser som påbörjats före den 28 februari 2020 behövs inga nya kundnummer och vidarefakturering sker som vanligt. För inköpsprocesser som påbörjas därefter kan ingen vidarefakturering ske. Fråga de aktuella leverantörerna hur de vill göra med kundnummer och andra fakturarutiner.

Kontakt

Har ni några frågor gällande upphandlingen av Elmaterial och belysning 20-103 är ni välkomna att kontakta ansvarig inköpsstrateg Jonas Löfgren alternativt regionansvarig affärsutvecklare Janne Sunari.

Uppdaterad 2020-02-16

Kontakt


Kontakt


 • Janne Sunnari
  Janne Sunnari
  • Regionansvarig affärsutvecklare Norr
  • Besöksadress: Storgatan 48, 941 32 Piteå
  • 070-664 03 23
  • Epost