Elmaterial och belysning 19-103 tilldelat

HBV har nu slutfört utvärderingen av den nya ramavtalsupphandlingen av Elmaterial och belysning 19-103. Tilldelningsbeslut har skickats till samtliga anbudsgivare och nu råder avtalsspärr fram till och med 2019-04-04. Därefter kan avtal tecknas om ingen ansökan om överprövning inkommer till Förvaltningsrätten. Ansvarig upphandlare är Ludvig Prebner.

Antagna leverantörer i rangordning:

1. Rexel Sverige AB
2. Elektroskandia Sverige AB
3. Ahlsell Sverige AB

Befintligt ramavtal Elmaterial och belysning 15-103 gäller till och med 2019-04-30.

Uppdaterad 2019-03-25

Kontakt