Elmaterial och belysning - avtal klart

glödlampa som spricker

En lång rättsprocess i flera instanser är nu på väg att avslutas. Högsta Förvaltningsdomstolen meddelade den 11 december 2020 att de upphäver det interimistiska beslutet i Kammarrätten vilket innebär att HBV kan gå vidare och teckna avtal med antagna leverantörer. Avtal har nu tecknats med Ahlsell Sverige AB, rangordnad som nummer ett och inom kort kommer vi även att teckna avtal med övriga antagna leverantörer i rangordning, Rexel Sverige AB och Elektroskandia Sverige AB. Ansvarig inköpsstrateg är Jonas Löfgren.

Omfattning

Antagna leverantörer i rangordning:

1. Ahlsell Sverige AB
2. Rexel Sverige AB
3. Elektroskandia Sverige AB

Det känns mycket tillfredsställande att detta avtal äntligen är på plats. Det har varit en lång rättsprocess och ända sedan i somras har HBV varit avtalslösa för detta avtalsområde. Utöver HBVs medlemmar, Sveriges kommunala bostadbolag, har även flera kommuner och kommunala bolag anslutit sig till denna upphandling och det känns bra att nu kunna erbjuda ett konkurrenskraftigt ramavtal med låga priser och hög produktkvalitet.

Elmaterial och belysning är ett av HBVs största ramavtalsområden, med en omsättning på dryga 200 miljoner kronor årligen. Ramavtalet omfattar ett stort utbud av elmaterial och där tillhörande produkter såsom exempelvis kabel, belysningsarmaturer, gatubelysningsstolpar, ljuskällor, strömbrytare, eluttag, installationsmaterial, förläggningsutrustning, datanätsmaterial, centraler, motorvärmare, laddstolpar och elvärme.

Läs mer om ramavtalet Elmaterial och belysning i vår avtalskatalog>>

Avtalstid

Avtalstiden är 2020-12-18 – 2022-12-17 med möjlighet för HBV till en eller flera förlängningar. Sammanlagd avtalstid kan maximalt bli fyra år inklusive förlängningar.

Avropsordning

Avropsordning är rangordning av avrop under 500 000 SEK. Vid avrop överstigande 500 000 SEK ska förnyad konkurrensutsättning tillämpas.

Kontakt

Vid frågor om detta ramavtal, kontakta ansvarig inköpsstrateg Jonas Löfgren eller regionansvarig affärsutvecklare Janne Sunnari.

Uppdaterad 2020-12-21

Kontakt


Kontakt


 • Janne Sunnari
  Janne Sunnari
  • Regionansvarig affärsutvecklare Norr
  • Besöksadress: Storgatan 48, 941 32 Piteå
  • 070-664 03 23
  • Epost