Elmaterial och belysning - dom meddelad

Nu har domen i överprövningen av upphandlingen Elmaterial och belysning 19-103 kommit från Förvaltningsrätten. Avgörandet från domstolen gick emot HBV och dess medlemsbolag och domslutet blev att upphandlingen måste göras om. Den valda strategin att hänvisa till en branschomfattande hemsida för elprodukter, vilken användes till bedömning av likvärdigheten av offererade produkter, var enligt domstolen i dess utformning inte fulländad.

HBV analyserar i nuläget domen och dess domskäl. Antingen väljer HBV att bestrida domen, då vi anser att en hänvisning för likvärdighetsbedömning via branschhemsida är nödvändig, och därmed ansöka om prövningstillstånd till Kammarrätten. Alternativt väljer HBV att genomföra en ny upphandling med justeringar i enlighet med domen.

Eventuella frågor besvaras av ansvarig upphandlare Jonas Löfgren.

Uppdaterad 2019-10-22

Kontakt