Elkraft tilldelat

HBV har nu slutfört utvärderingen av den nya ramavtalsupphandlingen av Elkraft 20-134. Tilldelningsbeslut har skickats till samtliga anbudsgivare och nu råder avtalsspärr fram till och med 2019-05-20. Därefter kan avtal tecknas om ingen ansökan om överprövning inkommer till Förvaltningsrätten. Ansvarig upphandlare är Elin Erwid.

Antagna leverantörer i bokstavsordning (en leverantör per anbudsområde):

  • Bodens Energi AB
  • Energi Försäljning Sverige AB
  • E.ON Energilösningar AB
  • Mälarenergi AB
  • Skellefteå Kraft AB

Ramavtalet avser leverans av elkraft för föranmälda bolag/myndigheter.

Uppdaterad 2019-05-15