Elfordon klart!

HBV har slutfört upphandlingen Elfordon 18-127 och avtalet är rikstäckande. Avtalstiden är 2018-02-01 - 2020-01-31 med möjlighet för HBV till en eller flera förlängningar. Den sammanlagda avtalstiden inklusive förlängningar är maximalt fyra år.

Avropsordning är rangordning för avrop vid ett och samma tillfälle av ett (1) elfordon.

Vid avrop vid ett och samma tillfälle av två (2) eller fler elfordon sker avrop från ramavtalet genom förnyad konkurrensutsättning (FKU). Ansvarig upphandlare är Lasse Lundmark.

Upphandlingen är uppdelad i fyra avtalsområden: 

Anbudsområde A Korta elfordon
1. Nomaco AB
2. Epton Trading AB
3. Winn Marketing AB

Anbudsområde B Semilånga elfordon
1. Nomaco AB
2. Apto Automotive AB (Ny leverantör)
3. HTC Högtryckscenter i Väst AB
4. Epton Trading AB
5. Winn Marketing AB

Anbudsområde C Långa eldordon
1. Nomaco AB
2. Epton Trading AB
3. HTC Högtryckscenter i Väst AB
4. E-Tron AB (Ny leverantör)
5. Winn Marketing AB

Anbudsområde D Trehjuliga elfordon
1. Apto Automotive AB (Ny leverantör)

 

Avropsordning är rangordning för avrop vid ett och samma tillfälle av ett (1) elfordon.

Vid avrop vid ett och samma tillfälle av två (2) eller fler elfordon sker avrop från ramavtalet genom förnyad konkurrensutsättning (FKU).

 

Uppdaterad 2018-01-31