Efter Almedalen

Då har vi efter några mycket intensiva dagar lämnat Almedalens alla arenor för i år och funderar redan över hur 2020 skulle kunna se ut. Men innan det slås fast ramar och lyfts idéer för framtiden, kan det vara klokt att reflektera över det som precis lämnat oss i form av möten och samtal som gett insikter och kunskaper för framtida värdeutveckling i våra affärer och för våra medlemmars väl och ve.

Så vad är då högst upp i mitt medvetande efter årets Almedalsövning? 

Att inköp är ett område som med rätt styrning väsentligt kan påverka skeenden i vårt samhälle och att HBV som allmännyttans inköpsfunktion inte bara kan driva, utan även förväntas driva såväl hållbar utveckling som innovation framför sig. 

Att HBV som allmännyttans inköpsfunktion ses som en aktör i det offentliga inköpet där vårt arbetssätt driver utveckling. Att detta sker genom de samarbeten vi skapar och genom de metoder vi använder.

Att vi både attraherar besökare till våra samtal och att vi är efterfrågade i andras samtal.

Med detta stänger vi vårt deltagande i Sveriges både största och mest informella samlingsplats för frågor kring samhällsutmaningar och de möjligheter som finns för att möta dessa. Platsen där HBV delar och fångar kunskap, förmåga och förhållningssätt som kan förädlas till hållbara boendemiljöer för våra medlemmars nära två miljoner hyresgäster.

Här har vi samlat mycket av det som vi vill samla i vårt minne för framtiden så varsågoda att ta del av detta och sprid gärna allt ni ser att andra kan ha glädje och nytta av.

Vi ses snart och som senast kanske i Almedalen 2020!

Seminarier

Klimatsmarta proaktiva offentliga affärer, är det möjligt?
Se seminarium >>

Medverkande:

 • Johan Almesjö, VD, HBV
 • Ville Gruner, Affärsutvecklare, och upphandlingskonsult, HBV
 • Lovisa Bengtsson, Projektledare, Sustainable Innovation
 • Gabriella Castegren, Expert energi, Fastighet & Boende, Sveriges Allmännyttan, tidigare SABO
 • Ulf Rohlén, VD, ÖrebroBostäder AB
 • Thomas Sundén, VD, Sustainable Innovation
 • Joakim Thornéus, Hållbarhetsspecialist, Upphandlingsmyndigheten

Kan det offentliga inköpet driva innovationer som möter samhällsutmaningar?
Se seminarium>>

Medverkande:

 • Ulf Lindblom, Chef Affärsavdelningen, HBV
 • Johan Braw, VD, Sölvesborgshem AB
 • Stina Lantz, Program Manager, Ignite Sweden
 • Niklas Tideklev, Senior konsult och medgrundare, Dialogmakarna

Är byggbranschen Sveriges minst konkurrensutvecklade bransch och måste det vara så?
Se seminarium>>

Medverkande:

 • Johan Almesjö, Moderator (VD), HBV
 • Ulf Lindblom, Chef Affärsavdelningen, HBV
 • Per-Ola Bergqvist, Advokat och delägare, Foyen Advokatfirma
 • Håkan Ericsson, inköpschef, Veidekke Bygg Kommersiellt
 • Jonas Högset, Chef Fastighet & Boende, Sveriges Allmännytta, tidigare SABO
 • Rikard Jermsten, Generaldirektör, Konkurrensverket
 • Anna Nordén, vice VD, Framtiden Byggutveckling AB
Uppdaterad 2019-08-21