Domslut gällande Brandskydd 20-120

Nu har domen i överprövningen av upphandlingen av Brandskydd 20-120, anbudsområde A2-A7, kommit från Förvaltningsrätten. Avgörandet från domstolen gick emot HBV och domslutet blev att upphandlingen måste göras om. HBV kommer nu att överlägga om en prövningsansökan ska skickas till Kammarrätten eller om vi följer uppmaningen om att göra om upphandlingen för dessa anbudsområden. Ansvarig inköpsstrateg är Mårten Kempe.

Uppdaterad 2020-03-01

Kontakt