Dom från Förvaltningsrätten gällande Vitvaror 21-101

Tre rostfria kastruller på en elektrisk spis

Förvaltningsrätten meddelade den 17 december 2021 att de avslår Elektroskandia Sverige ABs ansökan om överprövning. Ärendet har legat hos Förvaltningsrätten sedan januari 2021 men nu kan HBV förhoppningsvis snart teckna nytt avtal enligt den rangordning som meddelades i tilldelningsbeslutet den 8 januari 2021. Ansvarig inköpsstrateg är Jonas Löfgren.

Förvaltningsrättens domstolsbeslut går fortfarande att överklaga till Kammarrätten, men inkommer ingen ansökan om överprövning före den 28 december 2021 kan HBV gå vidare och teckna avtal. 

Antagna leverantörer i rangordning:

1. Electrolux Hemprodukter AB
2. ELON Group AB
3. Elektroskandia Sverige AB

Kontakt

Frågor om upphandlingen Vitvaror 21-101 besvaras av ansvarig inköpsstrateg Jonas Löfgren eller regionansvarig affärsutvecklare Lars Lönnblad. 

Uppdaterad 2021-12-21

Kontakt


Kontakt


  • Lars Lönnblad
    Lars Lönnblad