DIS för Pellets öppnar

HBVs DIS för Pellets 18-150 har nu öppnat och kvalificering av leverantörer pågår. Tidigast i månadsskiftet januari/februari 2019 kommer det vara möjligt att göra de första beställningarna i det nya DISet inför vintersäsongen 2019/2020. Ansvarig upphandlare är Sara Björkman.

Det kommer att bli lättare för både medlemmar och leverantörer att ansluta sig under avtalsperioden i och med att avtalet nu övergår till att vara ett DIS (Dynamiskt Inköpssystem). 

Befintligt avtal för Pellets 14-150 löpte ut 2018-12-31. Däremot finns det medlemsbolag som valt att förlänga sitt leveransavtal till och med 2019-08-31.

Uppdaterad 2018-12-21

Kontakt