Brandskydd förlängs

Det rikstäckande ramavtalet för Brandskydd 15-120 förlängs till och med 2019-12-31. Produkter som omfattas är brandskyddsprodukter och brandskyddstjänster. Ansvarig upphandlare är Mårten Kempe.

Uppdaterad 2019-09-02

Kontakt