Brandskydd förlängs

Det rikstäckande ramavtalet för Brandskydd 15-120 förlängs och gäller till och med 2019-04-30. Produkter som omfattas är brandskyddsprodukter och brandskyddstjänster. Den nya upphandlingen av Brandskydd kommer att annonseras efter årsskiftet 2018/2019. Ansvarig upphandlare är Mårten Kempe.

Uppdaterad 2018-12-18

Kontakt