Brandskydd annonseras inom kort

Snart är det dags för den nya upphandlingen av Brandskydd 19-120 att annonseras. Sista anmälningsdag för externa kunder, såsom medlemmars underkunder samt övriga upphandlande myndigheter och organisationer som lyder under LOU, är 2019-06-05. HBVs medlemsbolag är avropsberättigade per automatik. Ansvarig upphandlare är Mårten Kempe.

Anmälan och avanmälan

För övriga kunder, som inte är medlemmar i HBV, gäller det att anmälan till upphandlingen har inkommit till HBV före tidpunkt för annonsering. 
Fyll i anmälan här>>

HBVs medlemsbolag inkluderas per automatik i varje ramavtals-upphandling och behöver därför inte anmäla sig. Däremot är det viktigt att skicka in en avanmälan om det är så att medlemsbolaget inte har för avsikt att avropa från avtalet. 
Fyll i avanmälan här>>

Omfattning

Den nya upphandlingen kommer att vara indelad i två produkt- och  tjänsteområden.

Upphandlingsområde A
Avtalsområdet kommer att vara regionalt indelat. Det kommer att omfatta årsöversyn av fastighetsägares brandskyddsutrustning inklusive möjlighet till webbaserad underhållsrapport för beställarens möjlighet till uppföljning.

Tillvalstjänster till Upphandlingsområde A
Montage av brandskyddsutrustning exempelvis; brandsläckare, skyltar, nödbelysning samt vägledande markering.

Utrymningsplaner/Utrymningstavlor, revidering av befintliga, framtagande av nya samt montage.

Utbildning i exempelvis; Allmän brandskyddskunskap, Heta arbeten, Egenkontrollant SBA (Systematiskt brandskyddsarbete) och Släckövning.

Upphandlingsområde B
Avser endast materialförsäljning och ett riksavtal.

Omfattar leverans av brandvarnare samt trådlöst sammankopplingsbara dito, brandvarnarbatterier och brandfiltar.

Avtalsstart

Planerad avtalsstart 2019-10-01.

Uppdaterad 2019-05-29

Kontakt