Brandskydd annonserad

Nu är upphandlingen av Brandskydd 20-120 annonserad. Sista anbudsdag är 2019-11-08. Upphandlingen är indelad i åtta anbudsområden som utvärderas var för sig. Avtal kommer att tecknas med max tre leverantörer per anbudsområde. Avrop sker genom rangordning. Planerad avtalsstart 2020-01-01. Ansvarig upphandlare är Mårten Kempe.

Inom anbudsområde A1-A7 ingår produkter och tjänster avseende brandredskap, utbildningar och konsulttjänster inom brandskydd.

Anbudsområde A1
Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands och Västernorrlands län

Anbudsområde A2
Dalarna, Gävleborg, Värmland, Örebro och Västmanlands län

Anbudsområde A3
Uppsala och Stockholms län samt Gotland

Anbudsområde A4
Västra Götalands län

Anbudsområde A5
Södermanlands och Östergötlands län

Anbudsområde A6
Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Hallands län

Anbudsområde A7
Region Skåne samt Blekinge län

Anbudsområde BV
Avser produkter såsom brandvarnare och brandfiltar. Ingen tjänst ingår i detta anbudsområde. Anbudsområdet är rikstäckande.

Till upphandlingen>>

Uppdaterad 2019-10-08

Kontakt