Brandskydd - tilldelningsbeslut återkallas

inspektion av brandsläckare

HBV har beslutat att återkalla det tilldelningsbeslut som skickades ut 2021-03-09 till anbudsgivarna för upphandlingen av Brandskydd 20-120, anbudsområde A2-A7. En ny kvalificering och utvärdering kommer nu att göras och en ny tilldelning beräknas ske inom kort. Ansvarig inköpsstrateg är Mårten Kempe.

Uppdaterad 2021-03-31

Kontakt


Kontakt