Biogas förlängs

HBV förlänger ramavtalet avseende Biogas 17-146 till och med 2021-10-01. Därmed har HBV utnyttjat sista möjligheten till förlängning och avtalet kan ej förlängas ytterligare. Avtalet är rikstäckande och Axpo Sverige Aktiebolag är antagen som enda leverantör. Ansvarig upphandlare är Ville Gruner.

Uppdaterad 2019-02-21

Kontakt