Biogas annonserad

biogasanläggning

Upphandlingen av ramavtal för leverans av biogas för uppvärmning till angivna leveransområden för sammanlagt tolv avropsberättigade medlemsbolag och upphandlande myndigheter/enheter har annonserats. Sista anbudsdag är 2021-07-11. Ansvariga inköpsstrateger är Sara Björkman och Elin Larsson.

Omfattning

Upphandlingen av Biogas 21-146 avser leverans av 100 % biogas för sammanlagt tolv medlemsbolag och upphandlande myndigheter som är anslutna till gasnätet i Västsverige. Ramavtal kommer att tecknas med endast en leverantör.

Avtalstid

Planerad avtalsstart är 2021-10-01. Avtalstiden är två år med möjlighet för HBV till en eller flera förlängningar. Sammanlagd avtalstid kan maximalt bli fyra år inklusive förlängningar.

Kontakt

Frågor om denna upphandling besvaras av ansvarig inköpsstrateg Sara Björkman och regionansvarig affärsutvecklare Lars Lönnblad.

Uppdaterad 2021-06-14

Kontakt


Kontakt


Kontakt


 • Lars Lönnblad
  Lars Lönnblad
  • Regionansvarig affärsutvecklare Syd
  • Besöksadress: Transportvägen 14 Löddeköpinge
  • 070-664 08 78
  • Epost