Beställ vitvaror i god tid

Våra vitvaruleverantörer upplever för närvarande störningar i leveranskedjan, kopplat till den coronapandemi vi befinner oss i och har svårt att leverera enligt våra förväntningar. Precis som resten av världen vidtog våra leverantörer, i ett tidigt skede, omfattande åtgärder för att begränsa smittspridning och säkerställa de anställdas hälsa. Dessa tillfälliga nedstängningar av fabriker i stora delar av världen, reducerade tillverkningstakter och störningar i transportledet har sedan givetvis påverkat leveranssituationen negativt.

Allt detta har dessutom skapat ett uppdämt behov av produkter, inte bara i Sverige utan i hela Europa. Effekterna av detta kommer att märkas under hösten och drabbar flera olika produktområden. 

HBV och leverantörerna gör sitt yttersta för att hjälpa alla HBVs kunder och säkerställa snabbast möjliga leveranser.

Ny upphandling av Vitvaror 21-101

Befintligt ramavtal Vitvaror 15-101 är giltigt till och med 2021-01-20.

Inom kort annonseras den nya upphandlingen av Vitvaror och det finns ännu möjlighet för underkunder och externa kunder att anmäla sig.

Länk till blankett för anmälan>>

Kontakt

Frågor om ramavtalet Vitvaror besvaras av ansvarig inköpsstrateg Jonas Löfgren eller regionansvarig affärsutvecklare Lars Lönnblad.

Uppdaterad 2020-10-06

Kontakt


Kontakt


 • Lars Lönnblad
  Lars Lönnblad
  • Regionansvarig affärsutvecklare Syd
  • Besöksadress: Transportvägen 14 Löddeköpinge
  • 070-664 08 78
  • Epost