Befintligt fönsteravtal trä/alu samt trä/trä förlängs till årsskiftet

yngre flicka tittar ut genom fönster

I väntan på dom gällande överprövningen av vår upphandling 20-141 Fönster och fönsterdörrar i trä/aluminium samt trä/trä har HBV tillfälligt förlängt befintligt ramavtal 16-141 Fönster och fönsterdörrar i trä/aluminium samt trä/trä, avtalsområde A - sidohängda fönster och fönsterdörrar i trä/aluminium leveranser inklusive montering och avtalsområde B - Glidhängda fönster och fönsterdörrar i trä/aluminium leveranser inklusive montering till och med 2021-12-31. Ansvarig inköpsstrateg är Haidi Faraj.

Tänk på att vid fortsatta avrop på detta avtal, 16-141 Fönster och fönsterdörrar i trä/aluminium samt trä/trä, avtalsområde A och B, bör ni förhålla er till direktupphandlingsgränsen om 615 312 kronor i Lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU). Detta för att inte riskera att köpen bedöms vara otillåten direktupphandling

Kontakt

Frågor om detta avtalsområde besvaras av ansvarig inköpsstrateg Haidi Faraj eller regionansvarig affärsutvecklare Gustav Lundin.

Uppdaterad 2021-09-28

Kontakt


Kontakt


  • Gustav Lundin
    Gustav Lundin