Balkonginglasningar 17-155 förlängs

Ramavtalet för Balkonginglasning 17-155 förlängs till och med 2020-05-14. HBV har därefter option på ytterligare förlängning. Avtalet avser balkonginglasningar inklusive leverans och montage med ramkonstruktion av aluminium, smalkonstruktion av aluminium eller inglasning utan ramkonstruktion. Ansvarig upphandlare är Ludvig Prebner. Avtalet är rangordnat och indelat i 21 avtalsområden vilket motsvarar Sveriges samtliga län.

Uppdaterad 2019-02-08

Kontakt