Balkonginglasning annonserad

inglasad balkong i vit fastighet

HBVs upphandling Balkonginglasning 21-155 är nu annonserad och leverantörer är välkomna att lämna anbud fram till och med 2021-03-22. Upphandlingen är rikstäckande och omfattar leverans inklusive montering av inglasningar av balkonger och uteplatser. HBV kommer att tilldela de tre anbudsgivare som lämnat de mest ekonomiskt fördelaktiga anbuden utifrån utvärderingsgrundens pris. Planerad avtalsstart är 2021-05-15 och den årliga volymen uppskattas till cirka 28 miljoner kronor. Ansvarig inköpsstrateg är Emelie Färninger.

Omfattning

Den rikstäckande upphandlingen Balkonginglasning 21-155 omfattar leverans inklusive montering av inglasningar av balkonger och uteplatser. HBV kommer att anta tre leverantörer i rangordning. Den årliga volymen uppskattas till cirka 28 miljoner kronor. 

Länk till annonserad upphandling av Balkonginglasning 21-155>> (länken är giltig till och med 2021-03-22).

Fossilfria transporter

I upphandlingen har HBV ställt krav på att minst 25 % av varutransporterna inom ramavtalet ska vara fossilbränslefria efter tre års avtalstid. För att transporterna ska räknas som fossilfria i det här sammanhanget krävs, i enlighet med Fossilfritt Sveriges förslag till EU:s förnybarhetsdirektiv, att drivmedlet ska ge en utsläppsminskning på 70 % jämfört med fossila alternativ. Drivmedel som i dagsläget lever upp till kravet är; el, vätgas, biogas, HVO, FAME och ED95.

Avtalstid

Planerad avtalsstart 2021-05-15. Avtalstiden är två år med möjlighet till en eller flera förlängningar. Sammanlagd avtalstid kan maximalt bli fyra år.

Befintligt ramavtal Balkonginglasning 17-155 är giltigt till och med 2021-05-14. Läs mer>>

Kontakt

Frågor om denna upphandling besvaras av ansvarig inköpsstrateg Emelie Färninger och regionansvarig affärsutvecklare Sofia Nordblom.

Uppdaterad 2021-02-27

Kontakt


Kontakt


 • Sofia Nordblom
  Sofia Nordblom
  • Regionansvarig affärsutvecklare Öst
  • Besöksadress: Arenavägen 63, 8 tr Johanneshov
  • 070-664 76 96
  • Epost