Balkonginglasningar - RFI annonserad

Inför den kommande upphandlingen av Balkonginglasning 21-155 har HBV annonserat en RFI, Request For Information, med sista svarsdatum 2020-12-08. Med denna RFI eftersträvar vi att få en djupare kunskap om marknadsbehovet samt vägledning i hur leverantörerna på marknaden önskar utformning av ett framtida avtal. Ansvarig inköpsstrateg är Emelie Färninger.

 

Befintligt ramavtal för Balkonginglasning 17-155 är giltigt till och med 2021-05-14. Ramavtalet är indelat i 21 regioner vilka motsvarar Sveriges samtliga län. Tre leverantörer är antagna i rangordning för respektive region.

För avrop av 21 stycken inglasningar eller fler gäller förnyad konkurrensutsättning, där alla tre avtalade leverantörer i aktuellt län ska tillfrågas och lämna pris.

Antagna leverantörer i bokstavsordning:

 • Balco AB
 • Sunparadise Sverige AB (Windoor)
 • Svenska Lumon AB
 • Teknova Byggsystem AB

Kontakt

Frågor om den nya upphandlingen av Balkonginglasning 21-155 besvaras av ansvarig inköpsstrateg Emelie Färninger och regionansvarig affärsutvecklare Sofia Nordblom. 

Uppdaterad 2020-12-03

Kontakt


Kontakt


 • Sofia Nordblom
  Sofia Nordblom
  • Regionansvarig affärsutvecklare Öst
  • Besöksadress: Arenavägen 63, 8 tr Johanneshov
  • 070-664 76 96
  • Epost