Balkonginglasning utvärderad och tilldelad

inglasad balkong på vitt hus

Anbudstiden för HBVs annonserade upphandling Balkonginglasning 21-155 löpte ut 2021-05-06 och HBV har nu slutfört utvärderingen och ett tilldelningsbeslut har meddelats samtliga anbudsgivare. Tre leverantörer har antagits i strikt rangordning och nu råder avtalsspärr till och med 2021-05-19. Ansvarig inköpsstrateg är Emelie Färninger.

Omfattning

Det nya ramavtalet Balkonginglasning 21-155 är planerat att börja gälla 2021-05-19 och omfattar leverans inklusive montering av inglasningar av balkonger och uteplatser.

Avropsordning är rangordning och HBV har antagit följande leverantörer i rangordning.

1. Sunparadise Sverige AB
2. Teknova Byggsystem AB
3. Sakkes Balkongkonsult AB

HBVs ramavtal Balkonginglasning 17-155 upphörde att gälla 2021-05-14. 

Kontakt

Eventuella frågor besvaras av ansvarig inköpsstrateg Emelie Färninger och regionansvarig affärsutvecklare Sofia Nordblom.

Uppdaterad 2021-05-15

Kontakt


Kontakt


 • Sofia Nordblom
  Sofia Nordblom
  • Regionansvarig affärsutvecklare Öst
  • Besöksadress: Arenavägen 63, 8 tr Johanneshov
  • 070-664 76 96
  • Epost