Balkonginglasning annonserad på nytt

inglasade balkonger med träd i förgrunden

Inga anbud lyckades kvalificera sig när HBV annonserade upphandlingen Balkonginglasning 21-155 i början av året. Nu har upphandlingen annonserats på nytt och sista anbudsdag är 2021-05-06. Upphandlingen är rikstäckande och omfattar leverans inklusive montering av inglasningar av balkonger och uteplatser. HBV kommer att tilldela de tre anbudsgivare som lämnat de mest ekonomiskt fördelaktiga anbuden utifrån utvärderingsgrundens pris. Planerad avtalsstart är 2021-05-19 och den årliga volymen uppskattas till cirka 28 miljoner kronor. Ansvarig inköpsstrateg är Emelie Färninger.

Avrop från det kommande ramavtalet kommer att ske via strikt rangordning där avrop ska göras från leverantör rangordnad som nummer ett i första hand.

Planerad avtalsstart 2021-05-19.

Läs mer>>

Kontakt

Eventuella frågor besvaras av ansvarig inköpsstrateg Emelie Färninger och regionansvarig affärsutvecklare Sofia Nordblom.

Uppdaterad 2021-04-17

Kontakt


Kontakt


 • Sofia Nordblom
  Sofia Nordblom
  • Regionansvarig affärsutvecklare Öst
  • Besöksadress: Arenavägen 63, 8 tr Johanneshov
  • 070-664 76 96
  • Epost