Balkonginglasning - anbudstid förlängs

inglasad balkong på brunt tegelhus

Anbudstiden för HBVs upphandling av Balkonginglasning 21-155 har förlängts till och med 2021-03-29. Upphandlingen är rikstäckande och omfattar leverans samt montering av inglasningar av balkonger och uteplatser. HBV har för avsikt att teckna avtal med tre leverantörer och avropsordning är rangordning. Ansvarig inköpsstrateg är Emelie Färninger.

Planerad avtalsstart är 2021-05-15. Avtalstiden är två år med möjlighet för HBV till en eller flera förlängningar. Den sammanlagda avtalstiden inklusive förlängningar kan maximalt bli fyra år.

Befintligt ramavtal Balkonginglasning 17-155 är giltigt till och med 2021-05-14.
Läs mer>>

Antagna leverantörer i bokstavsordning:

 • Balco AB
 • Sunparadise Sverige AB (f.d. Windoor)
 • Svenska Lumon AB
 • Teknova Byggsystem AB

Kontakt

Eventuella frågor om denna upphandling besvaras av ansvarig inköpsstrateg Emelie Färninger eller regionansvarig affärsutvecklare Sofia Nordblom. 

Uppdaterad 2021-03-17

Kontakt


Kontakt


 • Sofia Nordblom
  Sofia Nordblom
  • Regionansvarig affärsutvecklare Öst
  • Besöksadress: Arenavägen 63, 8 tr Johanneshov
  • 070-664 76 96
  • Epost