Avtalsstart för Tvättmedelsdosering

Den 1 december 2020 börjar HBVs nya rikstäckande avtal för Tvättmedelsdosering 20-154 att gälla. Ett ramavtal med skärpta miljökrav som omfattar leverans av kemisk-tekniska produkter för automatisk tvättmedelsdosering samt doseringsutrustning till tvättmaskiner i flerbostadshus, inklusive installation och service. Ansvarig inköpsstrateg är Sara Björkman.

Omfattning

Med automatisk kemdosering slipper man fundera över hur mycket tvättmedel som behövs till varje maskin. Det är lätt att tro att tvätten blir renare ju mer tvättmedel man använder, men så är inte fallet. Tvärtom! Överdosering gör det svårare att skölja ur tvättmedlet från kläderna och för mycket skum i maskinerna ger också sämre tvättresultat eftersom det då inte finns tillräckligt med vatten för att hinna skölja bort smutsen. 

Ramavtalet Tvättmedelsdosering 20-154 omfattar leverans av kemisk-tekniska produkter för automatisk tvättmedelsdosering samt doseringsutrustning till tvättmaskiner i flerbostadshus, inklusive installation och service. Avtalet är rikstäckande, med avrop genom rangordning. 

HBV har antagit följande leverantörer i rangordning:

1. Diversey Sverige AB
2. Ecolab AB

I upphandlingen har HBV skärpt miljökraven på produkterna och utgått från Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskrav för kemisk-tekniska produkter för professionell hygien, renhållning och underhåll. 
Läs mer om dessa krav här>>

Det nya ramavtalet erbjuder lägre pris per kilo tvätt för kemisk-tekniska produkter. 

Möjlighet till trepartsavtal finns.

Avtalstid

2020-12-01 – 2022-11-30 med möjlighet för HBV till en eller flera förlängningar. Den sammanlagda avtalstiden inklusive förlängningar kan dock maximalt bli fyra år.

Kontakt

Ansvarig inköpsstrateg är Sara Björkman.

Uppdaterad 2020-12-01

Kontakt


Kontakt