Nya fakturarutiner i nya ramavtalet Möbler och heminredning 21-135

soffa och bord och övriga möbler i ett rum

Den 1 december 2021 börjar det nya rikstäckande ramavtalet Möbler och heminredning 21-135 att gälla. IKEA Svenska Försäljnings AB är antagen som rangordnad etta och Input Interiör AB tvåa. För den nya avtalsperioden gäller nya faktureringsrutiner, där IKEA ombesörjer faktureringen istället för IKANO som varit avsändare under föregående avtalsperiod. Ansvarig inköpsstrateg är Elin Larsson.

Omfattning

Ramavtalet Möbler och heminredning 21-135 omfattar fabriksnya möbler och inredning för hemlika miljöer. Lokaler som avses kan exempelvis vara lägenheter som studentbostäder, evakueringsboenden och tillfälliga bostäder samt lunchrum, köksutrymmen och kontor. Ramavtalet avser möbler och inredningsdetaljer och omfattar avtalad leverantörs kompletta sortiment inom avtalsområdet. Produktrelaterade tjänster, som till exempel montering kan tillhandahållas av antagna leverantörer. 

Antagna leverantörer i rangordning:

1. IKEA Svenska Försäljnings AB
2. Input Interiör AB

IKEAs nya faktureringsrutiner

IKEA Svenska Försäljnings AB inför nya faktureringsrutiner i och med avtalsstarten 2021-12-01. Det innebär att IKEA Svenska Försäljnings AB kommer att ansvara för faktureringen istället för IKANO Bank AB som stod som avsändare under föregående avtalsperiod som löpte ut 2021-11-30. 

Nya kundnummer

Den nya faktureringsrutinen innebär att alla HBVs avropsberättigade medlemsbolag kommer att behöva ett nytt kundnummer hos IKEA Svenska Försäljnings AB. För att kunna administrera detta har en implementeringsplan upprättats och till en början kommer följande medlemsbolag att bli kontaktade av IKEA:

2021-12-01: Tio stycken medlemsbolag i Jönköpingsområdet.

2021-12-15: Femton stycken medlemsbolag i Stockholmsområdet. 

2022-01-10: Cirka 100 stycken medlemsbolag som tidigare avropat på ramavtalet 17-135 Möbler och heminredning och som finns registrerade hos IKEA med IKEA företagskort.

Från och med 2022-02-01 kommer det att finnas möjlighet för samtliga HBVs avropsberättigade medlemmar och övriga kunder att avropa på det nya ramavtalet 21-135 Möbler och heminredning.

Beställningsrutin

IKEA kontaktar HBVs medlemsbolag med ett webbformulär för att samla in korrekta företagsuppgifter gällande exempelvis organisationsnummer, adress och fakturareferenser. Därefter upprättas ett nytt IKEA kundnummer till medlemsbolaget.

I HBVs avtalskatalog finns en beställningsmall som ska användas vid kontakt med IKEAs företagsavdelning. Till att börja med ska alla avrop ske via epost eller telefon till IKEAs företagsavdelning, se denna länk>>, och ej i varuhusens kassor. 

Om medlemsbolaget har ett befintligt IKEA företagskort med kundnummer och vill avropa på det nya ramavtalet innan IKEAs nya faktureringsrutin är på plats, kommer faktureringen att ske via IKANO Bank AB likt tidigare upplägg. 

Det är alltså inte längre möjligt att betala i kassan och köpa med sig produkter hem från varuhuset. Önskar man få med sig produkterna samma dag, måste IKEA företagsavdelning kontaktas på varhuset som då upprättar en plockorder. Detta kommer innebära en viss väntetid för att kunna hämta ut produkterna i varuutlämningen på varuhuset. 

Läs mer om hur du handlar hos IKEA i vår avtalskatalog. Klicka här>>

Avtalstid

2021-12-01 – 2023-11-30. Avtalstiden är två år med möjlighet för HBV till en eller flera förlängningar. Sammanlagd avtalstid kan maximalt bli fyra inklusive förlängningar.

Kontakt

Frågor om det nya ramavtalet besvaras av ansvarig inköpsstrateg Elin Larsson och regionansvarig affärsutvecklare Janne Sunnari. 

Uppdaterad 2021-12-02

Kontakt


Kontakt


  • Janne Sunnari
    Janne Sunnari