Avtal tecknat gällande Fönster komposit, renovering samt tillbehör del B

Förvaltningsrätten har glädjande nog nu meddelat att det inte inkommit något överklagande gällande den tidigare överprövningen som avslogs för del B, sidohängda fönster och fönsterdörrar i komposit med stålförstärkning inklusive montering. Därmed har avtal tecknats med antagna leverantörer från och med 2019-03-19. Ansvarig upphandlare är Pia Söderström.

19-141 Fönster komposit, renovering samt tillbehör - Avtalsområde B Sidohängda fönster och fönsterdörrar i komposit med stålförstärkning inklusive montering.

Rangordning för avrop upp till 100 st fönster/fönsterdörrar, därefter gäller förnyad konkurrensutsättning.

Nord (i rangordning)

1. Entreprenadprojekt Täby AB
2. Interoc Dörr & Fönster
3. Interoc Dörr & Fönster Syd AB
4. TomKar-Gruppen AB
5. MIR Gruppen AB   

Väst (i rangordning)

1. Entreprenadprojekt Täby AB
2. Interoc Dörr & Fönster Syd AB
3. Interoc Dörr & Fönster
4. TomKar-Gruppen AB
5   MIR Gruppen AB                 

Syd (i rangordning)

1. Entreprenadprojekt Täby AB
2. Interoc Dörr & Fönster Syd AB
3. Interoc Dörr & Fönster
4. TomKar-Gruppen AB
5. MIR Gruppen AB                 

Öst (i rangordning)

1. Entreprenadprojekt Täby AB
2. Interoc Dörr & Fönster
3. Interoc Dörr & Fönster Syd AB
4. TomKar-Gruppen AB
5. MIR Gruppen AB

Uppdaterad 2019-03-21

Kontakt