Avtal signerade för HBVs fönsteravtal med leverans och montage

man i keps installerar och mäter ett nytt fönster

Det är med stor glädje vi nu kan informera att HBV, efter en lång överprövningsprocess, äntligen har kunnat teckna ramavtal för Fönster och fönsterdörrar i trä/aluminium samt trä/trä - leverans med montage, avtalsområde A, C och D. De nya ramavtalen börjar att gälla 2022-04-01. Tre leverantörer kommer tillgodose våra medlemmars och övriga kunders behov av Fönster och fönsterdörrar i trä/aluminium samt trä/trä - leverans med montage. Ansvarig inköpsstrateg är Anna Wörlund Rylenius.

Omfattning

Ramavtalet Fönster och fönsterdörrar i trä/aluminium samt trä/trä - leverans med montage, avtalsområde A, C och D omfattar följande produktgrupper:

A. Sidohängda fönster och fönsterdörrar i trä/aluminium - leverans med montage.
C. Vridfönster och fönsterdörrar i trä/aluminium - leverans med montage.
D. Vridfönster och fönsterdörrar i trä/trä - leverans med montage.

Även fasta fönster ingår i respektive avtalsområde.

Ramavtalet är indelat i följande avtalsområden (A1–A4, C1–C4 och D1–D4) avseende fönster och fönsterdörrar samt tillbehör:

A1: sidohängda i trä/aluminium - region Nord
A2: sidohängda i trä/aluminium - region Syd
A3: sidohängda i trä/aluminium - region Väst
A4: sidohängda i trä/aluminium - region Öst

C1: vridfönster i trä/aluminium - region Nord
C2: vridfönster i trä/aluminium - region Syd
C3: vridfönster i trä/aluminium - region Väst
C4: vridfönster i trä/aluminium - region Öst

D1: vridfönster i trä/trä - region Nord
D2: vridfönster i trä/trä - region Syd
D3: vridfönster i trä/trä - region Väst
D4: vridfönster i trä/trä - region Öst

Följande län ingår i respektive region:

Region Nord:
Norrbotten, Västerbotten, Jämtland, Västernorrland, Gävleborg, Dalarna

Region Syd:
Skåne, Blekinge, Kalmar och Kronoberg

Region Väst:
Värmland, Västra Götaland, Halland och Jönköping

Region Öst:
Västmanland, Örebro, Gotland, Östergötland, Södermanland, Uppsala och Stockholm

Avropsordning

HBV har antagit följande leverantörer i rangordning för samtliga avtalsområden (A1–A4, C1–C4, D1–D4):

1. Interoc Dörr & Fönster AB
2. Entreprenadprojekt Täby AB
3. Mockfjärds fönster AB

Strikt rangordning gäller för upp till 300 stycken fönster/fönsterdörrar, där avrop i första hand ska ske från rangordnad etta i aktuellt avtalsområde och region.

För avrop av 300 stycken fönster/fönsterdörrar eller mer gäller förnyad konkurrensutsättning (FKU), där samtliga avtalade leverantörer i aktuellt avtalsområde och region tillfrågas och lämnar pris.

Sedan tidigare är HBVs ramavtal för avtalsområde B - Sidohängda fönster och fönsterdörrar i trä/trä - leverans med montage klart för avrop. Där gäller annan rangordning och det är därför viktigt att läsa bifogat rangordningsbeslut för att veta vilken leverantör ni ska beställa ifrån och hur ni ska avropa.

Läs mer i vår avtalskatalog>>

Leveransvillkor

Leveransvillkor ska anges vid avrop. Detta är särskilt viktigt då vite för leveransförsening utgår från avtalad tidpunkt för leverans. För det fall att ingen leveranstid har angetts vid avropet ska leveransen ske inom skälig tid.

Samtliga ramavtal och all erforderlig avtalsinformation samt beställningsrutiner finns att läsa i HBVs avtalskatalog.

Kontakt

Frågor om ramavtalet 20–141 Fönster och fönsterdörrar i trä/aluminium samt trä/trä - leverans med montage besvaras av ansvarig inköpsstrateg Anna Wörlund Rylenius och Gustav Lundin, regionansvarig Väst.

Uppdaterad 2022-04-01

Kontakt


Kontakt


  • Gustav Lundin
    Gustav Lundin