Avloppsspolning och slamsugning annonserad

Nu är upphandlingen av Avloppsspolning och slamsugning 19-167 annonserad. Detta är ett nytt ramavtalsområde som avser avloppsspolning (högtryckstjänster) och slamsugning samt kringtjänster som rörfilmning och tömning av fett- och oljeavskiljare. Upphandlingen är indelad i 25 anbudsområden. Sista anbudsdag är 2019-07-01.

Den nya upphandlingen av Avloppsspolning och slamsugning är ett nytt viktigt och värdeskapande ramavtalsområde för våra medlemmar. Alla rör i fastigheter är mer eller mindre i behov av skötsel. Regelbunden avloppsspolning minskar risken för att fett, smuts och avlagringar ska orsaka stopp med översvämning och stora kostnader som följd. Med högtrycksspolning rengörs rören med en kraftig vattenstråle, utan kemikalier eller andra miljöpåverkande ämnen. Med bättre genomströmning förlängs rörens livslängd avsevärt.

Genom planerad och regelbunden slamsugning hålls anläggningen i trim och minskar risken för översvämning, läckage och andra skador på fastigheten.

Har du frågor om den nya upphandlingen? Kontakta ansvarig upphandlare Mårten Kempe.

Uppdaterad 2019-06-01

Kontakt