Avloppsspolning och slamsugning - nytt ramavtalsområde

Avloppsspolning och slamsugning 19-167 blir ett helt nytt ramavtalsområde för HBV. Kringtjänster som eventuellt kommer att ingå är avloppsfilmning, rotskärning samt tömning av olje- och fettavskiljare samt enskilda avlopp. Avtalen kommer att vara geografiskt begränsade till kluster av kommuner beroende på kommunens storlek. Icke medlemmar är välkomna att anmäla sig senast 2018-12-21.

Beroende på hur många medlemsbolag som är intresserade av detta ramavtal så kan det komma att omfatta stora delar av Sverige från norr till söder. 

Planerad avtalsstart är 2019-03-01.

Annonsering beräknas ske under första kvartalet 2019.

Ansvarig upphandlare är Mårten Kempe.

Uppdaterad 2018-11-22