Avloppsspolning och slamsugning - nytt ramavtal klart

Den 1 oktober 2019 börjar det nya ramavtalet Avloppsspolning och slamsugning 19-167 att gälla. Ingen ansökan om överprövning inkom till Förvaltningsrätten efter utskickat tilldelningsbeslut och därmed kan avtal tecknas med antagna leverantörer. Ansvarig upphandlare är Mårten Kempe.

Avloppsspolning och slamsugning är ett nytt ramavtalsområde och omfattar givetvis avloppsspolning och slamsugning samt kringtjänster som avloppsfilmning, rotskärning samt tömning av olje- och fettavskiljare samt enskilda avlopp. Det nya ramavtalet är geografiskt indelat i 25 avtalsområden, från Överkalix i norr till Trelleborg i söder. Undantaget är fjällkommunerna i Norrlands inland. Dessvärre inkom endast anbud i 14 av dessa, vilket innebär att elva områden kommer att sakna HBV-avtal.

Antagna leverantörer och rangordning i respektive avtalsområde kommer att presenteras i HBVs nya avtalskatalog i Visma TendSign så snart ramavtalet börjar gälla.

Antagna leverantörer i bokstavsordning:

  • Hydrex Entreprenad AB
  • Ohlssons i Landskrona AB
  • Puls AB
  • Relita Industri & Skadeservice AB
  • Sortera Industry AB
  • Spol & Industriservice AB

Eventuella frågor kring detta nya ramavtalsområde besvaras av ansvarig upphandlare Mårten Kempe.

Uppdaterad 2019-09-02

Kontakt