Avfallshanterings-produkter tilldelad

Avfallsbehållare för krantömning

Utvärderingen av Avfallshanteringsprodukter 21-113 har nu slutförts och leverantören San Sac AB tilldelas som rangordnad etta i samtliga anbudsområden. Avtalsspärr råder till och med 2021-02-22. Upphandlingen omfattas av fyra anbudsområden som utvärderats och tilldelats var för sig. Till skillnad mot befintligt ramavtal för Avfallshanteringsprodukter kommer detta att vara ett renodlat varuavtal, där alla markarbeten har utgått. Avropsordning är rangordning och avtalsstart är planerat till 2021-04-11. Ansvarig inköpsstrateg är Helena Kuusisto.

HBV har antagit nedanstående leverantörer i rangordning för respektive anbudsområde.

A - Nedgrävda och delvis nedgrävda underjordsbehållare avsedda för krantömning

1. San Sac AB
2. Namdal AB
3. IREC Svenska AB

B - Källsorteringskärl/system för insamling av avfall/förvaring av farligt avfall för lägenheter samt för kontor och pausrumsmiljöer

1. San Sac AB

C - Källsorteringsskåp för insamling av avfall utomhus.

1. San Sac AB
2. Finbin AB

D - Påsar för komposterbart avfall, säckar/säckbehållare, dekaler avsedda för källsorterings-, avfallshanteringsprodukter samt avfallsutrymmen

1. San Sac AB


Avtalsspärr råder till och med 2021-02-22. Först därefter kan HBV gå vidare och teckna avtal med antagna leverantörer.

Avropsordning är rangordning.

Planerad avtalsstart 2021-04-11.

Kontakt

Frågor om denna upphandling besvaras av ansvarig inköpsstrateg Helena Kuusisto eller regionansvarig affärsutvecklare Dan Sundberg. 

Uppdaterad 2021-02-15

Kontakt


Kontakt